План Генерального Межування Трихат 1808 року

Однією з основних складових в структурі джерельної бази з історії соціально-економічного розвитку Південної України кінця ХVIII — початку ХІХ ст. є спеціальні геометричні плани, що видавалися власникам на володіння землею внаслідок Генерального межування й подальшого перерозподілу земель та конфірмації прав на їх володіння. Ці плани були результатом розмежування земель межовиками (землемірами), які входили у штат межових експедицій при губерніях. Результати земельного розмежування заносилися також у межові книги. Власникам видавалися засвідчені копії геометричних планів.

20 серпня 1808 року таке межування було проведено на Трихатських землях для оформлення володінь княгині Катерини Сергіївни Кудашевої. План складається з розгорнутого заголовку, що вміщує ім’я та соціальний статус власника, межовиків, креслярів та інших, хто був причетний до виготовлення цього плану, а також структурований кількісно-якісний опис обмежованої землі. Зазначалась і кількість кріпаків (за даними ревізії). 2-й елемент словесного формуляру геометричних планів — пояснення знаків (‘‘изъяснение знаков’‘), не завжди присутній у плані. 3-й — опис суміжних земель й імена їхніх власників. 4-й — перелік понятих (свідків). 5-й — масштаб плану. Й, нарешті, — засвідчення автентичності документа (підписи, печатка), що надавало йому юридичної сили.

Нижче приведений оригінальний заголовок опису обмежованої землі:

Геометрической Специальной План Херсонскаго Уъезда въ Забугской части до Деревни Трех-хат, Булгаковка тожъ, и надлежащими к ней всеми землями, которая во владеніи состоитъ Коллежской Помещицы Княгини Катерины Сергеевны, дочери жены Кудашевой. Межеваніе учиненнаго въ 1808 году августа 20-го, землемеромъ титулярнымъ советникомъ Буткевичомъ, а по решению Екатеринавской Межевой Канторы, межа утверждена в 1813 году октября 11-го дня землемеромъ коллежским секретаремъ Кириловымъ, a внутри того владения обмежеванного одною окружною от всехъ смежныхъ владельцевъ межею, по нынешней мере и по изчислению нашлось:

 • земли пашенной 408 десятин 1800 сажень
 • сенного покосу и степи способной къ пашни 5525 десятинъ 1757 сажень
 • мелкого кустарнику 7 десятинъ 1600 сажень
 • подъ поселениемъ огородами и гуменниками 13 десятинъ 579 сажень
 • подъ проселочными дорогами 28 десятин 2283 сажени
 • подъ каменистыми и хрещеватыми местами земли 30 десятин 1324 сажени
 • подъ солонцами 133 десятины 1992 сажени
 • подъ болотами 153 десятинъ 2296 сажень
 • подъ заливами въ оврагах и отвершкахъ, истоками, водороинами и подъ крутостью горъ и береговъ 706 десятинъ 1552 сажени

а всего со всей окружной межъ 7192 десятинъ 783 сажени за исключениемъ неудобныхъ местъ осталось одной удобной земли 5955 десятин 936 квадратных саженей попоследне под сенной.

Къ пятой ревизіи cказкам состоитъ дворовь 30 в них мужска полу съ разными переведенными 104, женска 95, а ныне, налицо 50 дворовъ внихъ мужеска с переведеными вновь 150, женска на 136 душъ

Так як п’ята ревізія (перепис населення) проводилась у 1795 році, можемо підрахувати, що за 13 років село розширилось трохи менше ніж у два рази по кількості дворів, і у півтора за кількістю населення.

Далі йде опис суміжних земель та імена їх власників.

Описание Смежностей Херсонскаго Уезда Состоящихъ Забугской части

 • А до В казенная земля пустопорожная выдаваемая вообронъ разнымъ людямъ
 • В до С Сельца Ковалевки Шестаковка то во владении Колежскаго Советника Михайла Михайлова сына Кирьякова
 • С до D Река Буг (…) того ж Херсогскаго уезда владения войсновыхъ Бугских козаковъ
 • D до A Села Петровскаго что при Солонихе съ разореннымъ хуторомъ Ганчаревымъ владения действительного тайнаго советника и разныхъ орденовъ Кавалера Михайла Павловича Миклашевскаго

Кожен Генеральний План обов’язково завірявся понятими (свідками), частіше за все зацікавленими володарями земельних дач та суміжниками. Перелік понятих поданий нижче:

Присемь Межевании были и подписуются к сему плану деревни Трехъ-хатъ, Булгаковки тожъ, ее сиятельства Колежской Саветнице Княжне Катерине Сергеевны Кудашевой, Крестянинъ Федоръ Краснощокъ въ место прикащика ее дворавого человека Филипа Якимова, и деревне дворянскаго обзаселенія терновки тожъ владелцовъ дворянъ

 • Григорія Кирилова сына (…)
 • Аксентия и Василія Михайловихь детей Кручинавихъ
 • Степана Тимофеева сына Дрогалия
 • Аксентія Иванова сына Мустація
 • Алексея Игнатиева сына Кафашняка

за неумениемъ грамоты по ихъ прашению руку приложилъ Канъ отъ казенной сторонъ.
Уездной землемеръ по отношениямъ такъ и протчихъ смежныхъ дачь, ни сами владельци, ни от нихъ поверенные, по посылаемыхъ повестками для руко прикладства к сему плану и межевой книги неявились, ачемъ и засвидетельствовано ниже подписавшихся понятиями сторонними людьми.

Ксему плану села петровскаго, что на солонихе петропавловской церкве, дяконь Семень Паламаренко въ место понятыхъ сторонихь людей, коихь имена писанны плана сего в межо книге, за неумениемь грамоты, поихъ прошению, руку приложили

Процес межування складався з наступних стадій. Спочатку землемірна команда досліджувала кордони дач: солдати натягували 10-сажневий залізний ланцюг по периметру дачі та встановлювали астролябію, у цей час землемір фіксував у письмовій формі кордони цієї дачі. При цьому помічник землеміра робив опис місцевості дачі (з чітким означенням усіх географічних особливостей місцевості). На поворотах кордонів дачі у випадку безспірного межування встановлювалися двохаршинні стовпи із зображенням державного герба. Крім того, поруч з обох боків кордону дачі викопувалися ями розмірами 1,5 на 1,5 саженні та глибиною 1 сажень. У середині ям розміщалися від 3 до 5 каменів. А в разі виникнення конфлікту щодо встановлення меж ділянки встановлювалися обпалені дерев’яні стовпи, а ями не робилися. На кордонах між повітами встановлювався межник (ділянка шириною 1,5 сажні з обох сторін), а між окремими володіннями вздовж кордону межник не перевищував 0,5 сажні з обох сторін. Після завершення польових робіт персонал землемірних команд займався оформленням межової документації.

Даний план був знайдений за допомогою сервісу http://discrim-org.ru, який має доступ до подібних матеріалів у архівах. Оригінал плану генерального межування представлений нижче:


Векторна версія плану у великій роздільності де можна докладно роздивитись усі деталі

Межування робив титулярний радник Буткевич. Слово «титулярний» значить «номінальний» — вже не секретар, але ще не повноправний радник, або кандидат у радники. Складав план помічник Андрій Савицкій. Свідчив землемір, надвірний радник Михайло. Масштаб плану складає 100 сажень в англійському дюймі, або 1:8400 (в одному сантиметрі – 84 метра)

Для представлення того, як тодішнє село виглядало б на сучасній мапі, була зроблена прив’язка до місцевості

Бесклубий Валерій

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *