Графік прийому громадян

Додаток 2

до наказу Трихатського ЗЗСО

Ольшанської селищної ради

05.01.2022 № 6

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

у Трихатському ЗЗСО Ольшанської селищної ради

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Трихатському закладі загальної середньої освіти Ольшанської селищної ради (далі – Трихатський ЗЗСО).

2. Особистий прийом громадян здійснюється директором Трихатського ЗЗСО за адресою: с. Трихати, вул. Степанової Валентини, буд. 41 у визначені дні та години згідно з затвердженим графіком особистого прийому громадян Трихатського закладу загальної середньої освіти Ольшанської селищної ради

Графік особистого прийому громадян розміщується на сайті Трихатський ЗЗСО та інформаційному стенді в приміщенні Трихатський ЗЗСО в доступному для вільного огляду місці.

3. Особистий прийом громадян пільгових категорій (громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної праці, учасників чи інвалідів БД, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня») проводиться першочергово.

4. Особистий прийом громадян начальником відділу ОКМСТ проводиться за попереднім записом (у тому числі й за тел.: 0968402539, E-mail: [email protected])  

5. Попередній запис громадян на особистий прийом до директора Трихатського ЗЗСО проводить секретар керівника.

Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовуються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

6. Секретар складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до директора Трихатського ЗЗСО та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання у Трихатському ЗЗСО, відповідно до компетенції, не пізніше ніж за два дні до прийому.

Секретар керівника надає довідку про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян не пізніше ніж за день до проведення особистого прийому громадян начальником.

За день до особистого прийому громадян списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом та матеріали, щодо їх звернень подаються директору Трихатського ЗЗСО.

7. Під час особистого прийому громадянин має надати документ, що засвідчує його особу.

Інтереси громадян під час особистого прийому можуть представляти їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

8. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

У випадку, якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Трихатського ЗЗСО, посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування (закладу, підприємства, установи, організації) необхідно звернутися для його вирішення та надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження, номерів телефонів тощо.

9. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом громадян, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду інших працівників або одержати від них необхідну інформацію.

10. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь.

11. Відповідь на звернення, що подане під час особистого прийому громадян, надається за підписом начальника.

12. Облік прийому громадян, які звернулися на особистий прийом до директора та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються секретарем.

Директор закладу                                           Олександр ЗАДВІРНИЙ