Мовою освітнього процесу у Трихатському ЗЗСО відповідно до:

  1. Закону України «Про освіту» (зокрема ст.7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text ) ;
  2. Закону України «Про загальну середню освіту» ( зокрема ст. 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text );
  3. Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text );
  4. Конституції України ( зокрема ст.10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text );
  5. Статуту школи (пункт 1.11) є українська мова.

Окрім державної, вивчаються англійська, німецька й російська мови (як навчальні дисципліни). en0