Виділення земель Єкатерининській церкві 1823 року

Багато історичної інформації сховано в державних архівах, і періодично дещо випливає у публічному доступі. На цей раз був знайдений план відмежованої у користання Єкатерининській церкві 1823 р. У описі плану повідомляється що земля виділяється для служителів церкви, яка знаходиться у процесі будівництва. Виходячи з цього можна визначити що побудова церкви зайняла як мінимум 8 років, тому як закінчена вона була у 1831 року.

Червоним тут видзначена ділянка землі, яка відводилась церкві, синя — кордон трихатських земель, а жовтим — ново-григорівських.

plan-map

plan-description

На даному плані видно, що земля для церкви була виділена біла села Ново-Григорівка. Сама церква знаходилась біля річки.

plan-nowadays

Нижче приведений текст опису земель та перелік осіб які були присутні при оформленні документу. У документі присутній зразок почерку княгині Кудашевої. Також цікавий момент в тому що вказано, що селяни були неграмотними, і за них підписувались довірені особи.

Геометрическій Спеціальный Планъ Херсонской Губернии и Уъзда Церковной Земли вымежеванной изъ дачи Сельца Трехъ-Хатъ владънія помъщицы коллежской совътницы княгини Кудашевой, ко вновъ сооружаемой Церквъ – во имя святыя великумеченицы Екатерины, для довольствія священно- и церковно-служителей. Межевания учиненнаго 1823-го Года декабря 22 дня, Херсонскимь Уъзднымь Землемъромь Коллежскимь Секретаремь Заборскимъ, коей по исчисленію оказалось: пашенной, 4 десят. 19.00 саж.;

  • степи къ Хлебопашеству способной 99 десят. 880 саж;
  • подъ каменистыми мъстами 12 дес.;
  • подъ дорогами 1 дес. 1750 саж.;
  • подъ пловиною Речки Солонихи, Оврагомъ, і крутостію Горъ 2 дес. 970 саж;

Всего Удобной и не Удобной – 120 десятин

Межевалъ Херсонскій Уъздный Землемъръ Коллежскій Секретарь Ларіонъ Заборскій при Семь Межеваніи были и подписуются:

  • Помъщица Коллежская Совътница Княгиня Екатерина Кудашева
  • и понятыя Люди: Села Сорлонихи оножъ Петровское, помощницы Губернской Секретарши Настасии Сергъевой дочери жены Климовой
  • Крестьяне: Федеръ Полторакъ, Осіпъ Черневскій, Трофимъ Куликъ, Федоръ Шкаварь

A за не умъниемъ грамоты по ихъ прошенію управитель села Петровскаго отъставной вахтеръ а на ней Федоровъ руку приложилъ

  • и деревни Ново-Григорьевки помещицы Капитанши Агафьи Акимовой дочери жены Селиховой
  • Крестьяне: Корней Слободяникъ, Иван Ничипуренко и Василь Здобыль

A за не умъниемъ грамоты по ихъ прошенію Помещица Капитанша Агафія Селихова

plan-intro plan-text

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *